Numerologie

Numerologie je velmi rozsáhlá nauka o významu a vibracích jednotlivých číselVšechna čísla ve Vašem datu narození ovlivňují nejen povahu člověka, ale ovlivňují i cestu a směr života. Kladný přístup k numerologickým poznatkům pomůže pochopit vlastní „já“.

Tato věda nám dává pochopení našich silných a slabých stránek.
Upozorňuje nás také na to, jak tyto síly nejlépe využít ku prospěchu a naopak, jak se případně bránit nepříznivým vlivům.

numerologie
Rodičům numerologie usnadňuje výchovu potomků.Managerům a vedoucím pracovníkům usnadňuje numerologie, jak jednat se svými podřízenými a naopak zaměstnancům pochopit myšlení svého nadřízeného.

Numerologii můžeme vlastně využívat denně ve svých běžných životech a může nám pomoci pozitivně ovlivnit i smýšlení o druhých.
Historie numerologie
Od dob pravěkého člověka až po staré Egypťany se čísla zapisovala pomocí čárek, později, za dob Sumerů a Babyloňanů, pomocí klínu. V dobách Řeků, Číňanů a Indiánů se už používali písmena dle jejich vlastních číselných soustav, využíváných hlavně k praktickým účelům jako byl obchod a bankovnictví až do 6. století.
Lidé se snažili tyto soustavy stále vylepšovat. Arabské číslice 0, 1, 2 až 9 byly odvozeny z indických číslic a k nám do Evropy přicházely od 12. století ze Španělska, kde je používali Arabové.
Numerologie je jednou z nejstarších analytických technologií světa. Čísla byla vnímána jako stavební blok z kterých byl vybudován vesmír.
Čísla jsou a byla používáná k vysvětlení rytmů přírody a zrození. Ku příkladu i těhotenství se měří na dny a to jsou opět čísla.
I posvátné rytuály různých národů, jako například Keltů byly často založeny na číslech.
Řečtí filozofové spojovali studium čísel s mocí Bohů. Dokonce i Křesťané tedy Bible má svou knihu čísel. Někteří autoři knih na téma numerologie tvrdí, že byla odvozena z Hindu a Arábie a zároveň řecké, babylonské, hebrejské a čínské tradice.
Základ Konfuciovy filozofie a taoistických náboženství vychází z několik tísíc let před Kristem využíváné filozofie starých Číňanů, toto pojetí čísel bylo i součástí Čingu.
Také Egypťané a Babylonci využívali numerologii k pochopení svých spoluobčanů. Dále Chaldejci, Mayové, Tibeťané a Féničané si dokonce vytvořili svůj vlastní numerologický systém k pochopení rytmů přírody.
Základy moderního pojetí numerologie položili kabalisté, kteří vycházeli z judaistický, křesťanských a islámských pramenů, kdy velká část tvoří základ moudrosti zahrnuté v tarotových arkánách.
Stoupenci kabaly byli považování za velké učence. Měli velký vliv od 12. století až po rok 1492, než byli vyhnáni, v jižní Francii, Španělsku a Portugalsku.
Ještě v období renesance byly kostely a katedrály stavěny podle mystických číselných systémů tak, aby se prohluboval zážitek Boží přítomnosti v jejich stěnách.
I Robin Steinová, jedna z nejznámější numeroložek a autorek numerologické literatury, se domnívá, že vibrační soustava čísel pochází ze zmizelých civilizací Atlantidy a Lumerie.
Ano, vše tohle je možné, něco mezi nebem a zemí skutečně je a je přítomno ve všem živém a neživém, vše pulzuje energií a vibracemi vesmíru.
Všechna učení a vědění jsou součástí univerza dopadající na nás jako hvězdný prach.

Vše má svůj řád a cyklus točící se v kruzích od 1 do 9.
Numerologie, úžasná pavěda, která rozebírá vše, co je nám nejbližší.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin